DOZÓR ELEKTRONICZNY – CO TO JEST?

▪Dozór elektroniczny to sposób wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Skazany zamiast odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym najczęściej odbywa ją w domu.

▪Na nogę lub rękę skazanego zakładana jest specjalna bransoletka przypominająca zegarek, a w domu instalowany jest nadajnik pozwalający kontrolować obecność skazanego w miejscu odbywania kary.

▪Skazany wobec, którego stosuje się dozór elektroniczny może z dużą swobodą uczestniczyć w normalnym życiu, tj. przebywać z rodziną i przyjaciółmi, pracować, uczyć się, uprawiać sporty, praktykować swoją wiarę, a co ważne dla wymiaru sprawiedliwości – resocjalizować się w normalnych i często komfortowych warunkach.

▪Dozór elektroniczny jest przeznaczony dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności – maksymalnie 1 roku.

▪Dozór elektroniczny może być zastosowany do skazanych, którzy jeszcze nie zostali osadzeni w zakładzie karnym, jak i do skazanych, którzy już odbywają karę pozbawienia wolności.

▪Na etapie orzekania o zastosowaniu dozoru elektronicznego, jak i na etapie samego odbywania kary niezwykle ważną rolę odgrywa najbliższe otoczenie skazanego. Rodzina nie tylko wyraża zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, ale rodzina może być inspiratorem dla skazanego członka rodziny do podjęcia próby zamiany klasycznej kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny.

▪Jako osoby specjalizujące się w świadczeniu usług prawnych polegających na wspieraniu skazanych i ich rodzin w zamianie sposobu odbywania kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, pozostawiamy Państwu stronę poświęconą temu zagadnieniu, która w prosty i przejrzysty sposób wyjaśnia na czym dozór elektroniczny polega.

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w sprawach karnych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania – od chwili zatrzymania – aż po postępowanie wykonawcze (ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności).

Nasze zaangażowanie, zdobyte doświadczenie oraz liczne sukcesy gwarantują profesjonalne podejście do każdej sprawy.
Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Oferujemy pomoc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W obliczu skazania na karę pozbawienia wolności warto podjąć próbę o każdy dzień wolności.
FAQ